Bu sayfada cevabını bulabileceğiniz sorular:

Temel Sorular:
1- Solucan Gübresi nedir?

2- Solucan Gübresi Üretiminde hangi solucanlar kullanılabilir?
3- Solucan Gübresi Özellikleri Nelerdir?
4- Solucan Gübresi Kullanım Miktarları Nasıldır?
5- Solucanların Üreme Hızları Nasıldır?
Solucan Üretim Tesisi Teknolojileri ve Solucan Gübresi Üretim Yöntemleri:
6- Basit Yığın Yöntemi ile Solucan Gübresi Üretimi Nedir?
7- Kaplı Yığın Yöntemi ile Solucan Gübresi Üretimi Nedir?
8- Kutuda Solucan Gübresi Üretimi (evsel atıklarla devamlı besleme) Nedir?
9- Doğrudan Toprakta Solucan Gübresi Üretimi Nedir?
10- İlkel Kompost Tuvaletlerde Solucan Gübresi Üretimi Nedir?
11- Akışkan Besleme ve Hasat sistem ile Kontrollü Yataklarda Solucan Gübresi Üretimi Nedir?
Yatırım Öncesi Hayati Sorular:
12- En Uygun Başlangıç Yöntemi Hangisidir? Avantajları Nelerdir?
13- Solucanlara Mama Nasıl Hazırlanır? Fermente için Gübreye Hangi Organik Maddeler, Hangi Oranlarda Karıştırılır?
14- 100.000 Solucanla Başlamak İsteyen Bir Girişimci Ne kadar Harcar? Ne kadar Üretir? Kadar Kazanır?
15- Yapılan Yatırım Başarısız Olursa, İstenilen Pazar yaratılamazsa En Kötü İhtimalle Neler Olabilir?
16- Sektörel Olarak Girişimcilerin Avantajları ve Handikapları, Sorunları Nelerdir? Nasıl Aşılabilir?
17- Solucan Gübresi Pazarının Yurtiçinde ve Yurtdışındaki Güncel Pazarı Nasıl?
18- Üreticiler Gübre ya da Solucan Satabilmek için Şirket Kurmak Zorunda mıdır?
19- Şirket Kurmak, Markalaşmak ve Yasal İzinleri Almak için Nasıl Bir süreç Takip Edilmelidir?
20- Kırmızı Kaliforniya Solucanları her iklimde yaşar mı? Sıcaktan ya da Soğuktan Etkilenirler mi?
21- Üretim Sonrasında Pazar Nasıl Oluşturulur? Solucan Gübresi Nasıl Satılır, Pazarlanır?

1- Solucan Gübresi nedir?

 • Solucanlar, toprağın yapısını, verimliliğini ve bitki üretimini önemli ölçüde etkilemektedirler. Beslenmeleri ve galeri açma aktiviteleri yoluyla toprağın dengesini olumlu yönde geliştirebilir, suyun toprağa nüfuzunu artırabilir, yüzeye uygulanan organik madde, kireç ve gübrelerin toprakla karışımını hızlandırabilir ve toprak gözenekliliğini artırabilirler. Bunun yanında bitki kök gelişimini destekledikleri, kök hastalıkları oranını önemli ölçüde düşürdükleri, çayır ve ürün rekoltesi ile tahıl kalitesini artırdıkları yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır [Kaynak makale: Mısırlıoğlu, M., 2011. Toprak Solucanları Biyolojileri, Ekolojileri ve Türkiye Türleri. Ankara: Nobel Yayınları, No: 1636, s 20-92].
 • Az miktarda kullanıldıklarında bile bitkilerin gelişmelerini önemli ölçüde artıran vermikompost gerek çiçekçilikte, gerekse meyve ve sebze yetiştiriciliğinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Vermikompost, toprağa kazandırdığı besin elementleriyle bitkilerin yalnız sağlıklı, kaliteli ve verimli olmalarını sağlamakla kalmaz, hümik asit ve büyüme hormonlarıyla gelişmelerini de düzenler. Daha da önemlisi mikrobiyal aktivite ve mikrobiyal biyomass düzeylerini artırarak toprak verim ve kalitesinin yükselmesini sağlamakla birlikte toprak kaynaklı hastalık ve zararlıların neden olduğu tahribatı da önemli ölçüde önlemektedir [Kaynak makale: Arancon, N. and Edwards C.A., Effects of vermicomposts on plant growth International Symposium Workshop on Vermitechnology].
 • Yapılan araştırmalar, vermikompost uygulanan topraklarda yetiştirilen bitkilerin, hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli olduğunu göstermektedir. Vermikompostun bitkiler üzerindeki antibakteriyel ve antifungal etkisi, özellikle solucanların çeşitli nedenlerle vücutlarından dışarı salgıladıkları sölom sıvısından kaynaklanmaktadır. Aylarca bulundukları ortama, dolayısıyla vermikomposta karışan sölom sıvısının yapısında bulunan aglütinin, fetidin, lumbricidin ve kitinaz gibi enzimler ve proteinler bazı fungus, bakteri ve yapısında kitin maddesi bulunan zararlılara karşı etki göstermekte, böylece birçok hastalığın ve zararlının olumsuz etkisini zayıflatmaktadır [Kaynak makale: Wang, C., Sun, Z-J. and Zheng D., 2006. Research advance in antibacterial immunity ecology of earthworm. The Journal of Applied Ecology, 17(3), 525].
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

2- Solucan Gübresi Üretiminde hangi solucanlar kullanılabilir?

 • Yeryüzündeki bütün toprak solucanları organik maddeleri kompostlaştırabilmektedir. Ancak Eisenia fetida, Dendrobaena veneta, Lumbricucus rubellus, Eudrilus eugeniae, Perionyx excavatus ve Perionyx hawayana türleri diğerlerine oranla çok daha hızlı besin tüketmesi, daha yüksek üreme ve populasyon artış oranlarına sahip olması, çok farklı iklim ve çevre koşullarına kolay adapte olabilmeleri nedeniyle tercih edilmektedir [Kaynak makale: Ferreira ME, Cruz MCP, da Da Cruz MCP., 1992. Effects of compost from municipal wastes digested by earthworms on the dry matter production of maize and on soil properties. Cientifica Jaboticabal, 20 (1), 217-226] Adı geçen altı türden ticari olarak en yaygın üretimi yapılanları Eisenia fetida ve Lumbricus rubellus’tur. [Kaynak makale: Asan, A., 1993. Toprak oluşumunda Biyolojik Faktörler, Ekoloji, Temmuz-AğustosEylül Sayı: 8, 36-38].

3- Kırmızı Kaliforniya Solucanı Gübresi Özellikleri Nelerdir?

 • Solucan Gübresi, simbiyotik bakteri (Rhizobium) ve asimbiyotik mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan bakteri (Azotobakter) ve mikoriza mantarlarını içerir [Kaynak makale: Anonim, 2009. Bionat Üstün Nitelikli Solucan Gübresi, broşür, Agrostar, Antalya]. Bu özellikleri ile toprağın canlı yapısına hareketlilik kazandırırlar. Mikro organizmalar, toprak içinde bulunan ancak bitki tarafından alınamayan besin maddelerini parçalayarak, alınabilir hale dönüştürürler.
 • Ayrıca azot fikse eden bakteriler, havadaki azotun toprağa kazandırılmasını sağlayarak bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Solucanların salgı maddeleri, enzimlerin üretim sürecinde dışkılarına karıştığından, çok sayıda enzim, vitamin, aminoasit, büyüme hormonu gibi maddeler içermektedir. Bunlar, bitkinin daha hızlı gelişmesini ve olumsuz çevre şartlarına karşı dirençli olmalarını sağlamaktadır. Seçilmiş bazı özellikler aşağıdaki gibidir.
 • Granül yapısı nedeniyle toprak strüktürünü düzenler, havalanmayı sağlar, su tutma kapasitesini artırır.
 • Bünyesinde bulunan çok sayıda bakteri, topraktaki zararlı bakterilerle rekabet ederek bitkilerin direncini artırır.
 • Yabancı ot tohumu içermezler.
 • Tamamen doğaldırlar ve bitkilere karşı toksik etki yapmazlar.
 • Organik olduğundan toprak pH’sı, toprak strüktürü gibi özelliklerin düzenlenmesini sağlar ve toprağa yarayışlılığı uzun sürelidir.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Solucan gübrelerinin içeriği kullanılan organik atıklara bağlı olarak değişmektedir. Ülkemizde pazarlanmak üzere piyasa sunulan solucan gübresinin içeriği aşağıda verilmiştir. [Kaynak makale: Anonim, 2009. Bionat Üstün Nitelikli Solucan Gübresi, broşür, Agrostar, Antalya].

4- Kırmızı Kaliforniya Solucanı Gübresi Kullanım Miktarları Nasıldır?

 • Solucan Gübresi Kullanımı Solucan gübresi ekim veya dikim dönemlerinden önce toprağa uygulanarak toprakla inkübasyonu sağlanmalıdır. Yapılan araştırmalar sonucunda, tarım alanlarında bazı bitki türlerine uygulanması gereken solucan gübresi miktarları belirlenmiştir. [Kaynak makale: Anonim, 2009. Bionat Üstün Nitelikli Solucan Gübresi, broşür, Agrostar, Antalya].
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

5- Kırmızı Kaliforniya Solucanların Üreme Hızları Nasıldır?

 • Toprak ve toprak üstü solucanları Annelida şubesinin Oligochaeta sınıfına ait Lumbricidae familyası içinde yer alırlar. 2 cm. den küçük olanı da 7 m büyüklüğünde olanı da kaydedilmiştir.
 • Gözleri ve kulakları yoktur. Ancak duyu hücreleriyle ısıya, ışığa ve ses titreşimlerine çok duyarlıdırlar.
 • Kültürde yaygın kullanılan solucanlarda sperm alışverişi yapılıp döllenmeyle ideal şartlarda 4-7 günde ilk kokon(yumurta) üretimi başlar.
 • Bir yetişkin solucan ortalama günde 0,19-0,40 kokon(yumurta) bırakır. (Ayda 5.7 ila 12 adet yumurta)
 • Bir kokon 10 yavruya kadar bulundurabilir. (bir yetişkin solucan ayda 57 ila 120 solucan çıkarabilir)
 • Net üretimleri günlük 1,4 canlı yavru civarındadır.
 • Döngüsü en hızlı olan solucan kültürü türlerinde 21-23 gün inkübasyon(kuluçka) süresi vardır.
 • Yavrular kokonu(yumurtayı) terk ettikten ve ortamda beslenmeye başladıktan sonra 40-60 günde üreyebilecek olgunluğa gelirler. Yani doğan her yavru, 40 ila 60 gün sonra, doğurabilecek yetişkinliğe ulaşmış olur.
 • Tüm bu akademik bilgilerin ışığında kabaca söylemek gerekirse, ticari işletmelerde genel olarak 60 günde solucan sayısı iki katına çıkar. Şartlar çok kötü olursa yumurta bırakılmasıyla yavru çıkışı arası 100 günden fazla sürebilir. Olgunluğa kadar geçen toplam sürenin ise 200 günü geçmesi olasıdır. Eldeki atık organik maddeye, iklim ve coğrafyaya bağlı olarak solucan endüstrisine girmiş onlarca tür vardır. Bu konuda araştırmalar ilerledikçe ticari sektörde, bilimsel çalışmalarda, yerel kullanımlarda yeni türler hızla uygulamaya intikal etmektedir.
 • Ticari amaçla dünyada en yaygın kullanılan türler kırmızı solucanlar olarak bilinen Eisenia fetida, ve bu türden ancak laboratuar çalışmasıyla ayırt edilebilen Eisenia andrei’dir. ESENCAN olarak adlandırdığımız bu türler dünyada ılıman iklimler esas olmak üzere, çok ağır şartların olduğu kuşaklar hariç her yerde bulunurlar. Doğal ortamlarda ve tarımsal alanlarda, hayvan gübrelerinde ve hayvan dışkılarının bitkisel döküntülerle karışarak oluşan yığınlarda yaşarlar.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

Solucan Üretim Tesisi Teknolojileri ve Solucan Gübresi Üretim Yöntemleri Nelerdir?

Solucan kültürü uygulamalarını kendi içinde iki temel sınıflamaya ayırabiliriz.

 • Besleme Ortamının Tamamının İşlem Başlangıcında Oluşturulduğu Solucan Kültürü Yöntemleri
 • Beslemenin Devamlılık Arz Ettiği Solucan Kültürü Yöntemleri.

Bu sınıflamanın altında uygulanan üretim tekniklerini ise 4 ana başlık altında toplayabiliriz.

1) Basit Yığın Yöntemi ile Solucan Kültürü
2) Kaplı Yığın Yöntemi ile Solucan Kültürü
3) Kutuda Solucan Kültürü (evsel atıklarla devamlı besleme)
4) Doğrudan Toprakta Solucan Kültürü 3-5) İlkel Kompost Tuvaletlerde Solucan Kültürü
6) Akışkan Besleme ve Hasat sistem ile Kontrollü Yataklarda Solucan Kültürü

6- Basit Yığın Yöntemi ile Solucan Gübresi Üretimi Nedir?

 • Basit yığın yöntemi ile solucan kültürü tüm diğer tekniklerin temelini teşkil eder. Kontrollü sistemlerin tekniklerindeki fark daha yüksek teknoloji ilavesi ile iklim kontrolü, üretim, hasat, paketleme, depolama, nakliye ve dağıtımda işlemi hızlandıracak, güvenli standartlaşmayı sağlayacak mekanik ve elektronik destek üniteleridir. Basit usulde bu özellikler tercihe bağlı olarak kullanılabilir.
 • Hangi yöntemi kullanırsak kullanalım solucanlar için uygun bir yatak, yemek, sıcaklık ve nem hazırlamak şarttır.
 • Bu yöntemde solucan kültürü yığını, toprak ile solucan arasında bulunan sergi malzemesi üzerine ya da beton zemine koyulabilir. Ana amaç toprak rehabilitasyonu ise doğrudan toprak üzerine de kurulabilir
 • Solucanlar ve mama, sıralı yığınlar şeklinde basit malzemelerle çevrili yatak şeklinde yerleştirilebilir.
 • Yataklık dediğimiz bu malzeme üzerine m2 ye en az 1500-2000 solucan hesabıyla solucanlar yerleştirilir ve üzerine zaman geçirmeden önceden hazır edilmiş ana mama malzemesi dökülür.
 • Malzemenin çok iyi karıştırılmış ve yeterince havalı olmasına dikkat edilmelidir. Malzeme iyi karışmazsa solucanlar tercih ettikleri gıdalara yönelerek aralarda işlenmemiş materyal bırakarak çalışırlar.
 • Kanatlı hayvanların gübrelerinde ve taze yeşil malzemede yeterli ön yanma, fermente veya kurutma yapılmazsa yığına konduktan sonra azot oranı yüksekliğinden dolayı aşırı sıcaklık artışları ve amonyak çıkışına neden olabilir. Solucanlar ilk kızışma ile baş edemezler ve populasyonları düşmeye hatta işlem soğuması olmazsa tamamen kaybolmaya kadar gidebilir.
 • Yükseklik 50cm’yi geçmeyecek şekilde yığın yapılır. Genişliği her iki taraftan çalışılınca malzemenin tamamının kontrol altında tutulacağı şekilde ayarlanmalıdır.
 • Uzunluk arazi büyüklüğü ve iş hacmine göre ayarlanır.
 • Üstü açık alanda çalışmak solucanların en hassas olduğu nem ve ışık açısından zorlama getirir. Üstten örtü çekmek de sıcaklık ayarlamasını güçleştirir. Naylon yerine doğal havalanabilen malzemelerle örtü yapılmalı ve nemli tutulmalıdır.
 • Solucanlar ortamlarının bozulmasından rahatsız oldukları için yığına zorunlu olmadıkça müdahale edilmemelidir Gerektiğinde su ilavesi ve fazla suyun drenajı sağlanmalıdır.
 • Solucanlar beslenerek ve gübrelerini altta bırakarak yığının üst bölgelerine doğru hareket ederler. Yavaş bir yöntemdir, iklime bağlı olarak 5-12 ayda tüm malzeme işlenir.
 • Ürün hasadı işlem sağlıklı cereyan etmezse oldukça problemli olabilir. Öncelikle solucanların yoğun olduğu üst kısım ayrılır. İşlenmiş yığına bitişik olarak yeni yığın yapılarak kalan solucanlar göç ettirilebilir.
 • Diğer yöntem üstteki işlenmemiş malzeme ve hemen altındaki yoğun solucanlı bölge alındıktan sonra işlenmiş malzemenin tamamı kaldırılarak tezgâhlar üzerine alınıp ışık hassasiyetinden yararlanarak el işçiliğiyle veya döner tambur eleklerle hasadı tamamlamak olabilir.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

7- Kaplı Yığın Yöntemi ile Solucan Gübresi Üretimi Nedir?

 • Basit yığın yöntemi ahşap, metal, briket, tuğla plastik gibi malzemelerden imal edilen büyük veya küçük ölçekli kaplarda uygulanabilir.
 • Loş ortam sağlama, sıcaklık ve nemde daha iyi kontrol gibi avantajları vardır.
 • Solucanlı ortamlarda basit teknolojide kap ölçeğinin büyüklüğünün önemi sadece iş gücü ve işlemin her noktasına ulaşılabilme, kontrol edebilme yönüyledir.
 • Yükseklik yarım metreyi geçmemelidir. Kaplı yığın yöntemini raflı ve çekmeceli daha küçük ölçekte ve kapalı ortamda uygulamak da mümkündür.
 • Kontrol rahatlığı ve işlem süresinde kısalık sağlar (2-4 ay).
 • Raflar sayesinde çalışma aralıkları hariç kapalı alan yerden tavana optimal kullanım getirir.
 • Besleme ortamının tamamının işlem başlangıcında oluşturulduğu küçük kutularla solucanlı kompostlaştırma yapılıyorsa ayrıca yataklık malzemeye gerek yoktur.
 • Ana besleme materyali birkaç cm. kalınlığında sıkıştırılıp, yerleştirilerek yatak yapılabilir.
 • Solucanların ilavesinden sonra kalan malzeme doldurulur.
 • Hasat tarihi; ortamın Karbon/Azot oranı ve parça büyüklüğü, ortam hacmi, iklim şartları, solucan sayısı ile yakından ilişkilidir. Erken hasat solucanların optimal artış sayısına ulaşamama ile birlikte gübre kalitesinde düşme getirirken, geç hasat organik maddenin aşırı işlenmesi ve yoğun mukus maddesi birikiminden ötürü granül yapının kaybına yol açmaktadır.
 • İş gücü uygunsa ve atık malzeme devamlılığı varsa büyük yığın ve yataklar için belli aralıklarla besleme yaparak beslemenin devamlılık arz ettiği solucanlı kültür yetiştiriciliğine gidilebilir.
 • Burada dikkat edilmesi gereken husus besleme aralığı sıklaştıkça besleme tabakasını inceltmektir. Bu da işlemi hızlandırır.
 • Büyük ölçekli ayaklarla yükseltilmiş tanklarda istenildiğinde besin ilavesi ve bitmiş gübreyi alttan dışarı atmayı otomatik olarak sağlayan teknoloji ilave edilebilir.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

8- Kutuda Solucan Gübresi Üretimi (evsel atıklarla devamlı besleme) Nedir?

 • Yaklaşık 50x35x20 cm ebatlarına yakın kutular ideal olabilir.
 • Kutu yüksekliğinin artması nem ayarlamasını zorlaştırır.
 • Dar kutular da solucanlara yaşam ortamlarını oluşturması için gerekli alanı sağlayamaz.
 • Çekmeceli sistemde ebat daha küçük tutulabilir. Öncelikle kutu plastikse alttan ve yanlardan matkapla havalandırma delikleri açılmalıdır. Kapağı varsa kapağa da delikler açılmalıdır. Kapak yoksa uygun havadar bir malzeme ile örtü yapılır.
 • 2009 yılında farklı kaplarla yürütülen bir TUBİTAK okul projesinde balıkçıların ağırlıklı kullandıkları kapaklı köpük kutulardan en iyi sonuç alınmıştır.
 • Daha sonraki toplum projelerinde ve okul projelerinde bu sonuç yol gösterici olmuştur. Tahta sandıklar da sağlıklı malzemelerdir.
 • Ahşabın soluk alma ve fazla nemi dengeleme özelliği ile köpük malzemenin beyaz, yıkanabilir, hafif, taşınabilir 76 işlenebilir (drenaj deliği ilavesi, okul amblemleri) olması avantaj teşkil etmektedir.
 • Solucan kutusu hazırsa yataklık malzeme yapımına başlanır. Kıyılmış kâğıtlar, koli kutusu, çim biçme atıkları, kuru yabani otlar, saman, yarı olgun bitkisel kompost bu amaçla kullanılabilir. En pratik olan yataklık bahçeden aldığımız solmuş çimler ve kıydığımız koli kutusunu bir gece suda bekleterek iyice suyunu sıktıktan sonra bir avuç toprak eklemek suretiyle karıştırmakla elde edilebilir.
 • Kutunun en altına yataklık malzeme eşit olarak birkaç cm. kalınlığında ve sıkıca serilir.
 • Yaklaşık bu ebatlarda kutulara en az 150-200 solucan ile başlanmalıdır.
 • Solucanları yerleştirince üzerine önceden hazır ettiğimiz mutfaktan çıkan sebze ve meyve atıkları yerleştirilir. Kutular güneş almayacak ve yerinden oynamayacak şekilde yerleştirilir. Haftada birkaç kez kutuya organik atık koymaya devam edilir. İlk günlerde dikkatli olunarak solucan beslenmesi ve organik atık miktarı arasında uygun bir ilişki kurulmalıdır.
 • Hasattan 15 gün önce solucanları beslemeyi kesmeliyiz. Yukarıda verdiğimiz ebatlarda olan kutularda yaklaşık 2-3 ay sonra hasat gerçekleşir.
 • Hasat solucan kutusunun üzerine herhangi bir materyalden hazırladığımız eleğe besleme ortamı hazırlayıp deliklerden göç ettirilmesi sağlanarak yapılabilir. Veya basit olarak solucanların ışığa duyarlı olmalarından yararlanılır.
 • Kutular tezgah üzerine dökülerek ve bir uçtan inceltmeye başlanarak solucanların ışıktan kaçtığı kısımlar ayrılma yoluyla hasat yapılır.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

9- Doğrudan Toprakta Solucan Gübresi Üretimi ve Solucanla Toprak Islahı Nedir?

 • İklim şartları uygunsa veya kısmi dengeleme müdahaleleri yapılabiliyorsa toprakta solucan kültürü uygulanabilir.
 • Basit yığın solucan kültür yöntemi esastır.
 • Çok yıllık odunsu bitkilerde besleme amaçlı taç izdüşümüne dairesel, sebzecilikte sıra aralarına karık, arazi rehabilitasyonunda hendekler halinde uygulanır.
 • Yatak oluşturulup solucanlar ilave edildikten sonra, organik atık serilerek üzeri toprakla kapatılır. Sebze ve meyve bahçelerinde 25-30 cm.,arazide 50 cm. derinliklerde çukurlar ideal iş görürler.
 • Ayrıca plastik borulara delikler açarak toprağa gömmek suretiyle toprak üstünden organik atık ilavesi ile devamlı besleme sistemine dayanan yetiştiricilik yapılabilir.
 • Borunun üst kısmı toprak hizasının hemen üstünde kalacak şekilde dikine gömülür. Yüksekliğin 50 cm.yi geçmemesi çapın 30 cm. nin altına düşmemesi önerilir. Ağız kısmında bir kapak veya örtü kullanılabilir veya saplar, yapraklar ve kuru otlarla koruyucu tabaka yapılabilir.
 • Solucan kulesi denilen bu yöntemde toprakla bağlantı sağlanmış olmakla birlikte kutu yönteminin esasları geçerlidir.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

10- İlkel Kompost Tuvaletlerde Solucan Kullanımı ve Yararları Nedir?

 • İnsan dışkısı çok kaynaktan ve içeriği zengin bir beslenme sisteminden geldiği için önemli ancak insan sağlığına sorun oluşturabilecek zararlı mikrobiyal faaliyete açık, zor bir organik materyalidir.
 • Başka sistemlere karışması beraberinde önemli sorunlar getirmektedir. Kompost tuvaletlerle bu sorun kaynakta çözümlenebilmektedir. Bu amaçla piyasada pazarlanan yüksek teknolojili klozetler olduğu gibi, özellikle kırsalda uygulanabilecek basit kendin yap tarzında kuru kompost tuvalet tasarımları vardır.
 • Kompost tuvalet kullanmak kanalizasyon sistemine gerek bırakmadığı gibi su israfının en önemli nedenlerinden biri olan modern tuvaletlerdeki sifonlardan salınan su tüketimini en aza indirmektedir.
 • Bu konuda bazı ülkelerde örneğin Kanada ve İsveç’te kamu kuruluşlarında, alışveriş merkezlerinde kullanılan ve yüzlerce kişiye emniyetle hizmet eden uygulamalar vardır. Ülkemizde de bu konuda özellikle permakültür hareketiyle paralellik gösteren bir başlangıç yatpılmıştır.
 • Çiftlikte uygulanabilecek basit kendin yap tarzı kompost tuvaletler sürdürülebilir, ekolojik yaşamla ilgili kurslarda yurtdışında ve ülkemizde eğitim programlarına dahil edilebilmektedir. Ancak henüz yüksek teknolojili klozetler piyasada değildir.
 • Kırsalda basit kuru kompost tuvaletler ile solucan kültürü uyumludur.
 • Kent kültüründen gelenler için klozet tarzında (klozet kapağına uygun büyüklükte kova monte edilmiş ve sistem bir sandık içine yerleştirilmiş) veya geleneksel tarzda (altta çukur kazılarak üzerine uygun malzemeden taşınabilir kabin, döşeme ve ayak yeri yapılmış) hazırlanabilir.
 • Zemine altlık ilavesi ile solucanlar yerleştirilir. Tuvalette hazır bulundurulan bir kova içine talaş gibi karbon ağırlıklı malzeme konmalı içerisine bir miktar koku ve böceklenmeyi kesecek toprak, kireç, kum, kömür tozu veya bunların yerini tutabilecek malzeme iyice karıştırarak ilave edilmelidir.
 • Kova içinde her defasında dışkı üzerine örtecek kadar bolca dökmek için uygun büyüklükte uzun saplı kepçe tarzı bir kap bulundurulmalıdır. Yoğun kullanımlarda kova hacmi yetersiz kalabilir.
 • Bu durumda kovanın dolmasından sonra ikinci bir işlemde solucan ilavesiyle kültüre geçilir. Geleneksel çukur kazılarak yapılan tuvaletlerle mükemmel uyumludur. Kabin kaydırılarak çıkan kompost topraklanarak ilerlenebilir.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

11- Akışkan Besleme ve Hasat (Continuous Flowing) sistemi ile Kontrollü Yataklarda Solucan Gübresi Üretimi Nedir?

 • 79 Bu yöntem kapalı ve kontrollü ortamda iklime ve hava şartlarına bağlı olmadan teknoloji kullanarak standart girdiyle aynı zaman aralıklarında ve miktarda devamlı besleme yaparak yıl boyu düzenli ürün almayı sağlar.
 • Besleme malzemesinin kalitesi, eleme başarısındaki tutarlılık ve kesinlikle havalı ortam sağlama son ürünün kalitesini ortaya koyar.
 • Yatak kenarları üzerinde yükselen hareketli bir kapak kullanımı ile yiyecek katmanlarının 1-2 cm olarak sıkça ilave edilmesi sağlanır. Az ama sık besin ilavesi işleme etkinliğini yüksek tutar.
 • İşlenen kompost alttaki delikli eleklerden dökülerek zemine iner. Üstten besleme ve alttan ürün hasadı sayesinde sistem yüksekliği sabit tutulur.
 • Yatak içindeki solucanlar rahatsız edilmeden sistem sürekli kullanılabilir. İklimlendirme, besleme malzemesinin hazırlığı, besleme, hasat, paketleme özel teknik ve teknolojilerle otomasyona dayalı olmaktadır.
 • Bu yöntemde ayrıştırıcıyla suyu alınmış sığır gübresi kullanımı en yaygın beslemedir. Ancak hammadde olarak organik baklagil ve buğdaygil yem bitkileri yetiştiren veya evsel atıkları ve hasat sonu atıklarını kullanarak ön kompostlaştırmadan sonra besleme yapan işletmeler de mevcuttur.
 • Besin kalitesini eldeki ana malzemeye göre düzenlemek, zenginleştirmek mümkündür. Daimi besleme hasat sistemine m2 alanda en az 2000 solucanla başlanır, verimli bir üretim için mümkünse 5000- 10000 adet ile başlamakta yarar vardır.
 • Yoğun üretime geçmek isteyen büyük ticari işletmeler 25000 civarında bir sayıyla başlayıp kısa zamanda m2 de 50000 olan rantabl(gelir getiren) üretim adedine ulaşmayı hedeflerler. Bu sayı dünyada büyük işletmelerin üretim sürecindeki sistem ortalamalarıdır.
 • Ticari işletmeler işletme teknolojisi ve sistem yoğunluğuna bağlı olarak 1 m2 yüzeyden yılda 5-8 m3 gübre üretimi alırlar.
 • Uluslararası piyasada günümüzde 1 ton solucan gübresi 1000 dolar civarındadır.
 • Bir kg. kompost solucanı ise 40 dolar civarında işlem görmektedir.
 • Bu sistemi kullanan büyük ticari işletmeleri özellikle ABD, Kanada, Avustralya’da görmekteyiz.
 • Avrupa’da modifiye edilmiş az sayıda örneğiyle karşılaşmak mümkündür. Henüz ülkemizde kullanılmamaktadır.
 • Ancak yasal süreçlerin kolaylaştırıcılığı olduğu takdirde alt yapısı tamamlanmış ve yurt dışı anlaşmalarını oluşturan büyük çaplı ticari girişimler gündemdedir.
 • Solucan işletmesi kurulabilmesi ve sağlıklı neticeler alınabilmesi için girdi ve çıktıya dayalı tüm kaynakların optimizasyonu gereklidir. Başlangıçta uygun teknoloji ve kapasiteyi belirlemek için işletim girdilerinde ve pazarlamada tıkanma yaşanmaması garanti edilmelidir.
 • Uygun çeşit seçimi ve elde edilebilirliği, uygun organik atıklara ulaşabilme ve sürekli elde edilebilirliği en öncelikli konudur.
 • Ülkemizde solucan kültürünün iş kolu olabilmesi için öncelikle esencanlara dayalı bir pazar oluşmasına gerek vardır. Farklı ölçeklerde (küçük-orta-büyük) üretimine yol açacak düzenlemelerin yapılması ve solucan kültürünün teşvik edilmesi ile pazar oluşum süreci hızlandırılmalıdır.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

12- En Uygun Başlangıç Yöntemi Hangisidir? Avantajları Nelerdir?

 • Girişimciler için en uygun başlangıç şekli, sağlam bir sera içinde, yerde hazırlanmış yataklar üzerinde yapılan, yukarıda 6. soru’da anlatılan Basil Usül olarak da ifade edebileceğimiz yöntemdir. Bu yöntem Girişimci dostudur.
 • 100.000 solucanlık bir başlangıç için, 20×7 ebatlarında, 140 m2’lik bir sera ilk yıl için yeterli olacaktır. 2 adet penceresi, 2 adet kapısı bulunan böyle bir seranın 2017 şartlarındaki ortalama maliyeti 3.000 TL civarındadır.
 • 200.000 solucanlık bir başlangıç için 30×7 ebatlarında, 210 m2’lik bir sera ilk yıl için yeterli olacaktır. 4 adet penceresi, 2 adet kapısı bulunan böyle bir seranın maliyeti 2017 şartlarında ortalama 4.000 TL civarındadır.
 • Zemine beton atma ihtiyacı kesinlikle yoktur. Bu açıdan ucuz, kolay ve doğa dostudur.
 • Zeminde havayı geçiren ancak suyu ve solucanı tutarak toprağa karışmasını engelleyen bir sergi malzemesi kullanılır. Bu malzemenin 2017 m2 fiyatları ortalama olarak 1.5 TL civarındadır. Betona ya da başka üretim tekniklerine göre çok daha ucuz ve kullanışlıdır.
 • Basit usül Solucan Gübresi Üretim Tesisi, Girişimciler için yalnızca maliyet avantajı sağlamamaktadır. Girişimcilerin doğrudan işin içine girerek süreci iyi bir şekilde öğrenmelerine de olanak sağlamaktadır.
 • Diğer tesislere ve yöntemlere göre oldukça avantajlıdır ve adından da anlaşılacağı üzere işleri kolaylaştırır, yatırım maliyetlerini ve iş gücünü düşürür. Verimlidir ve solucanlara hiçbir zarar vermez.
 • Bu tür bir tesiste, iyi kapatılmış bir serada iklimlendirme yapmasanız bile Türkiye şartlarında hemen hemen hiçbir bölgede zarar görmeden kış geçirebilirsiniz. İklimlendirme yapmak pahalıdır. Hem cihaz, hem elektirik hem de yalıtım maliyetini beraberinde getirir. Ayrıca kış zamanı yapılan iklimlendirme kış boyunca aynı derecede tutulmalıdır. Herhangi bir sebeple tutulamadığında, örneğin sıcaklıkların -5 olduğu bir zamanda 10 derecede tuttuğunuz serada iklimlendirmeyi bir anda keserseniz, bir anda sıcaklıklarınızı da düşürmüş ve canlılarınızı rahatsız ve huzursuz etmiş olursunuz.
 • Bu bağlamda, bu işe yeni başlayan girişimcilere fazladan masraf ve iş yükü olmaması bakımından iklimlendirme yapmaları tavsiye edilmemektedir. Tena Organik Uşak Bozkuş Köyü Tesislerinde, sera içinde yazın en yüksek 52, kışın da en düşük -15 santigrat derece kaydedilmiştir. Hiçbir iklimlendirme yapılmamış, hiçbir sorun yaşanmamıştır. Solucanlar doğaları gereği soğuk zamanlarda kış moduna geçecekleri için sadece hareketlilikleri azalacaktır. Diğer bir deyişle ağır kış dönemleri onları üreme ve gübre üretme bakımından yavaşlatacaktır ancak başka da bir zarar vermeyecektir.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

13- Solucanlara Mama Nasıl Hazırlanır? Fermente için Gübreye Hangi Organik Maddeler, Hangi Oranlarda Karıştırılır?

 • Solucan Mamasının ana maddesi büyük baş hayvan gübresidir. Büyük baş hayvan gübresinin zengin ortamı solucanlar için olağanüstü bir dönüştürme sahası yaratır.
 • Temin edilen büyük baş hayvan gübresi, rahat karıştırabilecek ölçülerde toprakla tamamen teması kesilecek ve üzerini sıkıca örtebilme imkanı verecek bir yere yığılmalıdır (basit Usül Üretim Tesisimizin fotoğraflarını içeren sayfamızda en altta bir kaç fotoğrafla gösterilmiştir) ve içine çeşitli organik artıklar karıştırarak ıslatmak suretiyle karılmalıdır.
 • Fermente işlemi, solucan üretiminin en hassas noktasıdır. Bu yüzden dikkatli olunması gereken bazı noktalar bulunmaktadır.
 • Birincisi, temin edilecek hayvan gübresinin mümkün mertebe gezmeyen hayvanların bulunduğu çiftliklerden ve besihanelerden alınması çok önemlidir. bunlar et besihaneleridir ve hayvanlar stabil bir yiyecek grubuyla beslenirler. Otlamadıkları için yabancı tohumlar taşıyan bitkiler yemezler. Yem ve samanla beslendikleri için, midelerinden öğütülmemiş olarak boşaltım sistemine aktarılan tohum sayısı son derece düşük olur.
 • Süt besihaneleri ise, gübre temini için pek uygun değildir. Zira otlamaya bırakılırlar ve hayvanların yedikleri otların öğütülmeyen tohumları ve parçaları gübrelerine geçer. Bu da, tam fermente olmayan mamaların solucanlara verilmesi sonrasında, solucan yataklarında çimlenmelere, filizlenmelere sebep olur. Ayıklanması gerekir ve haliyle iş gücü bakımından ve gübre kalitesi açısından olumsuz yönde etki eder.
 • İkinci dikkat edilecek nokta, “karıştırılacak olan diğer organik maddelerin seçimidir”.
 • Girişimcilerin, gübre kalitelerini stabil bir şekilde tutmaları, hep aynı değerlerde olabilecek bir düzende üretmeleri gerekmektedir. Bu son derece önemlidir. Bunun kontrolü ve denetimi içinse, istisnasız her daim aynı mamanın verilmesi gerekmektedir. Zira gübre demek mama demektir. Ne verirseniz onu alırsınız.
 • Mamanın içerisine sürekli değişik oranlarda değişik dış organiklerin karıştırılması mama kalitenizin de sürekli değişmesi anlamına gelir. Bu da hem solucanlarınızı rahatsız eder hem de üreteceğiniz gübrenin farklı farklı tahlil sonuçları vermesine, yani tutarsız bir yapıda olmasına sebep olur.
 • Ancak mamanın kalitesinin arttırılması adına, az da olsa standart miktarlarda Fungus içermesi dolayısıyla, bilimsel olarak da ispatlanmış olan çay ve mantar kompostu karıştırılması son derece önemlidir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere bu karışımın standart olması gerekmektedir. Örneğin her zaman bulunamayacaksa hiç çay ya da başka bir dış organik karıştırılmaması çok daha iyidir.
 • Mama fermentasyonunda üçüncü önemli nokta ise fermente işleminin un-aerobik yani havasız bir ortamda 70 santigrat derece sıcaklıkta gerçekleşmiş olmasıdır. Isıl işlem için fermente işlerinizi yazın en sıcak günlerinde yapılması ve kışlık yiyeceğin yaz sıcağından faydalanılarak iyi şekilde fermente edilmesi önemlidir. Bu işlemden sonra seranız içinde bir alan ayırarak yine hazır mamanızı kapalı bir yerde tutmanız tavsiye edilmektedir.
 • Ürettiğiniz mamayı elle ya da herhangi bir makina ile öğütme zorunluluğunuz yoktur. Zira solucanlar bu mamaları her durumda tüketeceklerdir. Zira doğal ortamlarında onlara hiçbir mama öğütülmüş olarak verilmediği için zaten böyle bir şeye alışkındırlar. Diğer yandan mamayı öğütmeden vermek, mamanın gerçekten gübreye dönüşüp dönüşmediğinin kolay anlaşılması bakımından da önemlidir. Zira öğütülmüş mama ile, solucan tarafından işlenip gübreleştirilmiş mama birbirine benzeş bir görüntü arzettiği için ikisi arasındaki farkı anlamak zorlaşabilmektedir.
 • Daha detaylı bilgiler, işin püf noktaları ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.

13- Solucanlar Günde Ortalama Ne Kadar Mama Tüketir? Ne kadarını Gübre olarak Çıkarır?

 • Tam olarak tespit edilememekle birlikte, 1 solucanın günde 1 gram mama tükettiği, tüketmiş olduğu bu mamanın ortalama 0.7 gramını gübre olarak çıkardığı; bu 0.7 gram ham gübrenin de, kurutulup satışa hazırlandığında 0.3 grama düştüğü tahmin edilmektedir.
 • Bu doğrultuda 100.000 solucanla, (sürekli artan nüfusu da göz önünde tutarak), yılda ortalama 50-60 ton arasında mama tüketilir. Ancak bu rakamları net bir şekilde ifade etmek kesinlikle mümkün değildir.
 • Buradan hesapla, 100.000 solucan nüfusuna sahip bir tesiste, günde ortalama 100.000(100 kilo) gram mama tüketilir. Bunun 70.000 gramı(70 kilo) gübre olarak üretilir. Onun da 30.000 gramı(30 kilo) kurutulduğunda satışa hazır hale gelir.
 • Ancak bu planlama, son derece stabil ve son derece uygun bir ortamda, mamanın kaliteli ve iyi fermente olmuş bir şekilde verilmesiyle, solucanlara huzurlu bir ortam sağlamakla ortaya çıkar. Haliyle ihtiyatlı olmak ve gerçekçi hesaplar yapabilmek adına daha düşük rakamların göz önünde bulundurulması tavsiye edilmektedir.
 • Diğer yandan, 100.000 solucan ile başladığınızda, iyi şartlar yaratırsanız, her gün 30 kilo gübre üretmezsiniz. Solucanlarınız da sürekli olarak üreyip çoğalacağı için her geçen gün üretiminiz de artacaktır. Solucan üremesi katlamalı olarak çoğalacağı için ne kadar çok solucanla başlanırsa o kadar hızlı bir üretim potansiyeline ulaşılacaktır. Ancak iklimlendirme yapılmaması durumunda ağır kış dönemlerinde yavaşlama olacağı da unutulmamalıdır.
 • Bu tür detaylar veren akademik çalışmalar yapılmış olsa da, şu gün için üreticilerin elinde herhangi bir bilimsel veri bulunmamaktadır. Ayrıca üreticilerin bu tür bilimsel kaygılar taşımadıkları da açıktır.  İşte bu yüzden solucan üretimi işini merak edip araştıran girişimciler bu tür net veriler iddia eden satıcılara itibar etmemelidirler. Zira yukarıda da ifade edildiği üzere bunun hesabı pek çok üretim dinamiğine dayanmaktadır ve her üreticinin kendi tesisinin ve hazırladığı mamanın özellikleri farklı olacaktır.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için lütfen bize ulaşıp tamamen ücretsiz olan yatırım analizi ve fizibilite çalışması yaptırınız. Proje ve Maliyet Danışmanlığı: Murat BALCI: 0544 243 64 88

14- 100.000 Solucanla Başlamak İsteyen Bir Girişimci Ne kadar Harcar? Ne kadar Üretir? Kadar Kazanır?

 • 100.000 Solucanlık bir başlangıç iş gücü imkanları kısıtlı olan ve daha çok “ek gelir elde etme” amacıyla bu işe giren girişimciler için uygundur. Bu işi tek gelir kaynağı olarak planlayan girişimcilerin 180-200.000 Solucanla başlamaları, daha hızlı yol alabilmeleri açısından son derece önemlidir. Burada Girişimcilerin iyice düşünüp ona göre yatırım yapmaları ya da az solucanla uzun vaadede karlılığı göze almaları, bunu bilerek işe başlamaları gerekmektedir.
 • Şimdi burada, hesabımızın kolay ve anlaşılır olması bakımından 100.000 solucan temsili üzerinden gidelecektir.
 • 100.000 Solucanı eğer TenaOrganik üzerinden satınalırsanız Eylül 2017, indirimli fiyatları dahilinde size 12.000 TL maliyeti olacaktır.
 • 100.000 solucanla başlayan bir girişimci, 140 m2’lik bir kapalı alan hazırlamalıdır. Bunun için basit usülde yapılacak bir seranın maliyeti 2017 şartlarında 3.000 TL civarında tutmaktadır. Bu maliyetin daha düşük ya da yüksek olması, bulunulan bölgeye, esnafla olan ilişkilere göre değişiklik arzedebilmektedir.
 • 100.000 Solucanın, biraz önce yukarıda yapmış olduğumuz hesaba göre ortalama 50-60 ton olabileceği ifade edilmişti. Besihanelerden toplu olarak alımlarda bir traktör büyükbaş hayvan gübresi taşıması da dahil ortalama 51 TL gibi bir rakama mal olmaktadır(ancak bazı besihanelerden taşıma masrafının ödenmesi durumunda ücretsiz olarak da temin edilebilmektedir, bedavaya getirmek için iyi araştırılmalıdır). Her bir traktör römorku ortalama 3 ton kadar büyük baş hayvan gübresi almaktadır. Yani 1 ton gübre ortalama 17.00 TL’ye mal olmaktadır.
 • Bu hesapla, solucanlarınızın 1 yılda tüketeceği 60 ton büyük baş hayvan gübresi 60 ton x 17.00 TL birim fiyat üzerinden,  1.020 TL‘ye mal olacaktır.
 • Şimdi seranın altına serilmesi gereken taban malzemesini hesaplayalım. Seramızın tamamını kaplayabilmemiz ve başka ihtiyaçlarımız için kullanabilmemiz için 150 m2’lik bir sergiye ihtiyacımız olacaktır ki, bu da 1.5 TL birim fiyat üzerinden, 150 m2 x 1.5 TL olarak, 225 TL yapmaktadır.
 • Bununla birlikte seramızı yazın aşırı sıcaklardan koruyabilmemiz adına gölgelik almamız gerekmektedir, ki fiyatı koruma oranlarına göre 1 ila 2 lira arasında değişmektedir. Alacağınız 140 m2’lik bir gölgelik size ortalama 1.5 TL üzerinden hesaplarsak, 140 m2 x 1.5 TL birim fiyat hesabıyla, 210 TL‘ye mal olacaktır.
 • Şimdi fermente alanı için alacağımız mavi çadır brandası hesabını yapalım. büyüklükleri ve fiyatı değişeceği için ortalama olarak 500 TL‘lik bir gider yazmak uygun olacaktır (Bu kalem güncel fiyatların alınmasının ardından güncellenecektir).
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için lütfen bize ulaşıp tamamen ücretsiz olan yatırım analizi ve fizibilite çalışması yaptırınız. Proje ve Maliyet Danışmanlığı: Murat BALCI: 0544 243 64 88
 • Şu ana kadar, seramızı inşa ettik. Seramızın gölgeliğini aldık. Zemine serilecek olan sergi malzemesini aldık. Fermente alanı için gerekecek olan Mavi çadır brandasını aldık. Büyük baş hayvan gübresinin yıllık ödemesini yaptık ve harcadığımız para:
 • 100.000 Solucan: 8.000 TL
 • 140 M2 sera: 3.000 TL
 • Mama gübresi: 1.020 TL
 • Zemin sergi malzemesi: 225 TL
 • Sera Gölgeliği: 210 TL
 • Fermente brandası: 500 TL
 • Solucanların gelişi için ödenecek ortalama şehirlerarası taşıma ücreti: 1.500 TL
 • Tanıtım paketi (web sitesi, logo tasarımı, kartvizit, broşür, AdWords reklamı ve ilan): 2.500 TL
 • Ambalaj Maliyeti(1-2-5-10-20 kiloluk logo baskılı kalın poşetler ya da çuvallar ve kapatma makinası): ort. 1.000 TL
 • Üretilen Solucan gübresinin, Ege Üniversitesi’nde yapılacak analizi: 1.200 TL (Mayıs 2017 fiyatlarıdır)
 • Toplam: 19.155.00 TL
 • İçinde olmayan giderler: En azından 500 M2 yer kirası, muhtelif alet edevat, gerekiyorsa kuyu kazılması, su motoru, yahut şebeke suyu varsa su faturası.
 • Burada çıkarmış olduğumuz yaklaşık 20.000 liralık yatırım maliyetinin hemen hemen hepsi bir kerelik gider grubundandır. Yani bu da, yıl içerisinde ufak tefek şeylerin dışında artık büyük giderlerinizin olmayacağı anlamına gelir.
 • Yedi ayın sonunda, elinizde ortalama 4-6 ton arasında hazır gübre ve ortalama 1 Milyon kadar solucan olacaktır.
 • Gübrenizin değeri 4 ortalama 5 tondan hesaplarsak ve perakende satacağınızı varsayarsak, 5.000 Kg gübre x 2 TL ortalama birim fiyat üzerinden hesaplarsak, 10.000 TL yapar.
 • Diğer yandan elinizdeki 1.000.000 solucan da, 10 kuruş üzerinden hesaplandığında 100 bin liralık bir değerlemeye ulaşır. Yani diğer bir deyişle, 7 ay sonrasında elinizde solucan ve gübre olmak üzere toplamda 110.000 TL’lik bir değer oluşur. Ancak bu değer kazanılacak parayı ifade etmez. Eğer tüm mal varlığınızı bu ortalama fiyatlar üzerinden satabilirseniz, bu kadarlık bir maksimum ciroya ulaşılabileceği anlamına gelmektedir. Bir nevi potansiyeli ifade etmektedir. Gerisi sizin çevrenize, ilişkilerinize, yaratıcılığınıza ve pazarlama kabileyetinize kalmıştır.
 • 7. aydan sonra solucan sayınızı çok azaltmamış olursanız, sayınıza ve mama kalitenize göre daha fazla gübre üretmeye başlayabilirsiniz.
 • Ancak unutulmamalıdır ki, oluşan gübre ile solucanın birlikteliği ne kadar uzun sürerse gübreniz o kadar kaliteli olur ve devamlı müşteri grubu oluşturmanız da o kadar kolaylaşır. Haliyle büyük ticaretler yapamk ve markalaşmak için 200 bin bandında bir solucan sayısı ile başlamak mantıklıdır. Zira 200.000 solucan 7 -8 aylık bir süreçte oldukça yüksek rakamlara ulaşacağı için hem satmak için fazladan solucanınız olacaktır, hem de satılan solucanların ardından gübre üretimini devam ettirmek için yeterince solucanınız kalacaktır. Bu çok önemlidir.
 • Bu soruya verilen cevapta ifade edilen rakamların, üretim ve tüketim miktarlarının tamamı duruma göre ve girişimcinin öz imkanlarına ve şartlarına göre ciddi anlamda değişebilecek değerlerdir. Girişimcinin bu rakamları lehine çevirmesi de aleyhine çevirmesi de kolaydır. Dikkatli olunursa, buradaki maksimum olumlu değerlerin dahi üstüne çıkılabilir. Hassas davranılmazsa ise Minimum değerlerin bile altına inilebilir.
 • Daha detaylı bilgiler almak, işin püf noktalarını öğrenmek ve aklınıza takılan diğer sorularınız için lütfen bize ulaşıp tamamen ücretsiz olan yatırım analizi ve fizibilite çalışması yaptırınız. Proje ve Maliyet Danışmanlığı: Murat BALCI: 0544 243 64 88

15- Yapılan Yatırım Başarısız Olursa, İstenilen Pazar yaratılamazsa En Kötü İhtimalle Neler Olabilir? 

 • Yatırımınızın başarısız olduğunu söylemeniz, üretilen gübreyi ve çoğalan solucanlarınızı satamamanız anlamına gelmektedir.
 • Böyle bir durumda, tahlil ve analiz çalışmaları yapılmış olan gübrenizi herhangi bir büyük alıcı araştırarak satabilirsiniz.
 • Yine tahlil değerlerinizin güçlü olması şartıyla tarafımızdan da geri alım yapılabilir.
 • Solucanlarınızı ise internet üzerinden çeşitli sitelere ilan vererek ya da doğrudan kendi çevrenizi kullanarak satabilirsiniz.
 • Bunu yapamamanız durumunda bizimle irtibata geçerek, bölgenizden gelebilecek talepleri size yönlendirmemizi talep edebilirsiniz.
 • Diğer yandan,  iki girşimciye aynı miktarlarda solucan satarak ve ürettiğiniz gübreyi yerli çiftçiye uygun fiyatlardan satarak 100.000 solucanla yapılmış bir girişimin maliyetini amorti edebilirsiniz. Bunu başarmanız durumunda, harcadığınız paranızı geri kazanacağınız için en kötü ihtimalle yaklaşık bir yıl zaman kaybı yaşamış olursunuz.
 • Solucan Gübresi Üretimi işi,  zaman-yatırım maliyeti-iş gücü ve kazanç bakımından diğer yatırım alanlarına göre çok daha avantajlıdır ve harcanacak para ve zaman açısından düşünüldüğünde başarısız olunsa bile diğer işlere göre daha tolere edilebilir bir iştir. Yani diğer bir deyişle diğer yatırım alanlarına göre çok daha az risk taşıyan bir iştir. Bu bakımdan önemlidir.
 • Ancak kendi tanıtımların ve reklamların, ilk hasadın alınacağı 6-7 aylık süre içerisinde iyi bir şekilde yapılması durumunda her halükarda gerek solucanlarınız için gerekse gübreniz için(tahlil değerlerinin iyi olması kaydıyla) müşteri bulmanız çok da zor olmayacaktır.

16- Sektörel Olarak Girişimcilerin Avantajları ve Handikapları, Sorunları Nelerdir? Nasıl Aşılabilir?

Önümüzdeki günlerde Cevaplanacak sorular:

17- Üreticiler Gübre ya da Solucan Satabilmek için Şirket Kurmak Zorunda mıdır?(cevaplanacağı tarih: 29 Mayıs Pazartesi)

18- Solucan Gübresi Pazarının Yurtiçinde ve Yurtdışındaki Güncel Pazarı Nasıl?(cevaplanacağı tarih: Haziran)

19- Şirket Kurmak, Markalaşmak ve Yasal İzinleri Almak için Nasıl Bir süreç Takip Edilmelidir?(cevaplanacağı tarih: Haziran)

20- Kırmızı Kaliforniya Solucanları her iklimde yaşar mı? Sıcaktan ya da Soğuktan Etkilenirler mi?(cevaplanacağı tarih: Haziran)

21- Üretim Sonrasında Pazar Nasıl Oluşturulur? Solucan Gübresi Nasıl Satılır, Pazarlanır?(cevaplanacağı tarih: Haziran )

Tena Organik Ekibi, siz değerli Girişimcilerin en doğru, en dürüst, en bilimsel verilerle, en iyi ve en sağlıklı hesaplamaları yapabilmeleri için, büyük bir hassasiyetle ve ciddiyetle, akademik makaleleri, bilimsel değerlendirme yazılarını ve kendi ekip tecrübesini kullanarak sizlerden gelen bütün soruları cevaplamaya çalışmaktadır. Kaynağı belirtilmemiş, hiçbir bilimsel çalışmaya dayanmayan, nereden alındığı belli olmayan, son derece keskin ve net rakamlar ve miktarlar içeren ama farazi olarak verilen bilgilere dikkatle yaklaşılması Girişimcilerin yararına olacaktır.

Bizi Takipte Kalın!

Cevaplanan sorulardan anından haberdar olabilmek için,
lütfen aşağıdaki Whatsapp hattına Adınızı, şehrinizi ve ilgilendiğiniz soruların numaralarını yazıp gönderin.
Sorular cevaplandığında anında haberiniz olsun!

Bu Sayfalardaki verilerin tamamı, aşağıdaki bilimsel makalelerden yararlanılarak hazırlanmıştır:

 • Uğur TUTAR, Cumhuriyet Universitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu M.Y.O., Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, “Toprak Solucanlarından Elde Edilen Vermikompostun Bazı Bitki Patojenleri Üzerindeki Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması” Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949Science Journal (CSJ), Vol.34, No.2 (2013) 
 • Huriye Kara, “Organik Tarım ve Çevre Koruma Açısından Solucan Kültürü ve Kompostunun Değerlendirilmesi” TEMA VAKFI ULUSAL VERMİKÜLTÜR ÇALIŞTAYI (16 Nisan 2013, Ankara) Bildiriler Kitabı.
 • Halil DEMİR-Ersin POLAT-İlker SÖNMEZ, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü. “Ülkemiz İçin Yeni Bir Organik Gübre: Solucan Gübresi”, Tarım Aktüel Dergisi (14), 54-60, Nisan 2010

 

Whatsapp Yazışma Bilgi Hattı: 
5442436486