Toprak verimliliği için çok büyük önem taşıyan canlılardan birisi olan toprak solucanları ve onların bir türü olan Kırmızı Kaliforniya Solucanı faaliyetlerini gece yerine getirirler. Toprağa atılan ve çürümeye başlayan her türlü bazik bitki artığını, gece açtıkları kanallara taşıyarak beslenirler. Kırmızı Kaliforniya Solucanlarının beslenmeleri sonucunda dışkılarından humus şeklinde bir organik gübre oluşur ve oluşan bu humus toprak verimliliğinin artmasında ve toprağın zenginleşmesinde önemli rol oynar. Bunun farkında olan Uşak Tena Organik Solucan Gübresi üretim tesisleri, Organik Solucan Gübresi üretimi yaparak hem çiftçilere hem de ülke ekonomisine katma değer sağlamaya çalışmaktadır.

Sıradan bahçe toprağının 1 m2’sinde ortalama 400 adet solucan bulunur ve bu solucanlar bir yılda 2,5 kg organik gübre/humus yaparlar. Bunun yanında Kırmızı Kaliforniya Solucanları da, diğer solucanlar gibi toprakta daima yeni kanallar açarak toprağı havalandırırlar ve yağmur sularının birikmesini sağlarlar. Bu bakımdan, solucanların açtıkları kanallar ve organik solucan gübreleri suyun, topraktaki mineralleri de alıp akıp gitmesini engeller.

Tena Organik Solucan Gübresi üretim ekibi, bütün faaliyetlerini, Kimyasal Gübre kullanımına karşı olarak icra etmektedir. Zira Kimyasal gübre doğrudan toprağa uygulansa da, bitki üzerinden uygulansa da hem toprağa, hem ürüne, hem de toprak canlılarına ciddi zararlar vermektedir. Toprak canlılarının etkileyen faktörlerden biri de kullanılan bu pestisitlerdir. Doğrudan toprağa uygulanan tarım ilaçlarının yanında, direkt bitkilerin yeşil aksamına püskürtülenlerin yaklaşık %50’si toprağa ulaşmaktadır. Bu durum toprak solucanları açısından değerlendirilecek olursa; ilaç toprak üzerinde kaldığı sürece pek zararlı olmamakta, uygulama sonrasında yağan yağmur veya yapılan sulamalarla gözeneklerde bulunan ilaç kalıntıları solucanlar  başta olmak üzere tüm toprak canlılarına ulaşarak doğal örtüye zarar vermektedir.

Kimyasal gübre uygulamalarıyla dengesi bozulan toprakta, solucanlar olumsuz etkilenmektedir. Mevcut organik gübrelerlekimyasal gübre kullanmadan yüksek düzeylerde verim elde etmek mümkün değildir. Ancak bu konuda yapılan akademik çalışmaları yakinen takip eden Uşak Tena OrganikSolucan Gübresi kullanımının ve  Kırmızı Kaliforniya Solucanı üretiminin yaygınlaştırılması için sadece Uşak’ta değil, Ege Bölgesi’nden başlayarak tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir. Zira toprağın uzun dönemli geleceği düşünüldüğünde, verimliliğin ve devamının organik gübrelerle sağlanacağı açık bir gerçektir.

Toprağın doğal dengesini bozmadan, iyileşmesini sağlayacak materyallerden birisi de Tena Organik’in ana üretim sahasını teşkil eden ve tamamen  organik yollarla üretilen solucan kompostu olarak da adlandırılan solucan gübresidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir